Stina Millner Palmqvist och Maria Sundelin

Världen över finns det ungefär 17 miljoner människor som lever med CP, cerebral pares. Vår gemensamma resa som författare, föreläsare och bärare av diagnosen har tagit oss längre än vi först trodde. Rätten till egna vingar är vår tredje bok, en fristående fortsättning på Födda med trasiga vingar och Flyger med känsliga vingar.

Det spelar ingen roll hur stort ett funktionshinder ser ut att vara. Det är hur det påverkar insidan av en människa som avgör hur stort det är. Vissa dagar kan ett funktionshinder vara jättestort, andra dagar mycket litet. Det som spelar roll är hur människor bemöter varandra, för vad händer om vi inte blir bemötta med respekt och förståelse? Vad händer om vi inte tar hänsyn till varandras tankar och känslor?

För att ge funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta nya infallsvinklar vänder och vrider vi på olika begrepp och situationer som de flesta på ett eller annat sätt kan relatera till.

Vi tänker oss att grundtemat i alla våra böcker är bemötande och inte diagnoser. Vi delar med oss av nya berättelser att fundera över och beröras av, för allas lika värde och rätt till egna vingar.

Vi vill alltid att du är med och krossar CP-myten!

Varukorg
Rulla till toppen