Anna-Sofia Persdotter

När jag växte upp fanns många djur på gården i Sikås, och ofta behövdes hjälp av både pigor och drängar. Det svåra under min barndom var att jag utsattes för sexuella övergrepp. På den tiden höll man ofta tyst om traumatiska upplevelser, så djuren, med sin villkorslösa kärlek, blev min räddning. Detta har också präglat mig som person. Övergrepp ger svåra sår, men jag har fått ovärderlig hjälp av terapi och har nu mått mycket bra i 30 år.

Jag föddes 1949 och är uppväxt på Lustiggården i Sikås. Tog lärarexamen i Umeå, där jag bodde under 25 år, och har jobbat som lärare och målarinna i Karlskrona, Umeå och Hammerdal. När barnen vuxit upp och flyttat hemifrån fick jag en ingivelse att ta över gården i Sikås. Här är min självklara plats. Jag älskar min by och det vackra Jämtland. Här finns tystnaden, den rena luften och här får jag tala mitt modersmål, jamskan. 

Jag har skrivit boken ”Gunilla, Gud och Gudrun” för att ta fram glada minnen. Först tänkte jag en bok för mina barn och barnbarn, men sedan kom tanken på att skriva den på jamska och låta fler läsa berättelsen, som jag hoppas kan leda till skratt och munterhet. Skrivandet väckte också min tacksamhet gentemot mina föräldrar, som gav mig stor frihet när det gällde umgänget med djuren. Visserligen skedde det ofta på mina villkor, så boken innehåller också befogad ”uppsträckning” av mitt barnego.

En del av boken genomsyras av min spirande gudstro. Djurens värme och min tro bidrog och bidrar till att jag finns här i dag. Jag tillhör inte någon religion, men lyssnar dagligen till den gudomliga lilla rösten inombords. Vi är ju skapade med humor, men ordet Gud är så murat i en fast, orubblig form. Jag säger ofta ”Gud och Gudrun” för att lätta upp det lite, men jag har största respekt och djupaste tillit till den kärleksfulla  kraften.

I dag är jag pensionär och älskar den friheten. Viktigast för mig är barn, barnbarn och vänner, därefter kommer moder jord, katter, sång, måleri, skriva texter, snickeri, klarinett, trädgård. Jag hoppas så småningom kunna ha höns och får. Detta är min första bok, men jag har skrivit sångtexter och melodier som jag och mina musikvänner gett ut på cd.

Jag tar livet med ett trappsteg i taget, kollar utsikten och tar sen beslut om nästa steg, kanske om en ny bok.         

Rulla till toppen