Anders Larsson

Mitt namn är Anders Larsson och jag föddes på Östersund BB 1969 och växte upp i Odensala/Jämtland.

Min relation till Jämtland har genom åren varit varm och jag har trots flytt söderut fortfarande en gård i Börtnan som jag sköter om, med åkrar och skog. En bonusdetalj är att jag talar jamska.

Det som präglat mig under min uppväxt är många olika saker. Dels att växa upp i en vacker stad som Östersund med alla dess möjligheter till utbildning, nöjen, idrott och musikliv, samtidigt som vi på alla skollov hos morfar och mormor i Börtnan följde bondens år med vedkapning, slåtter, fiske, bärplockning och jakt.

Eftersom mormor var född år 1899 på Rödön, hade hon alltid ett skillingtryck som hon sjöng på eller någon dikt av Kilian som hon högt deklamerade så att man till slut kunde dem utantill själv. Morfar anammade aldrig det moderna jordbruket och skogsbruket med traktor eller motorer i någon form, så där skulle man lära sig dra slipsten vid fem års ålder, ro båten vid sju års ålder, slå med lie när man var tio år och köra med häst när man var tolv år. Vid femton skulle man naturligtvis ta jägarexamen.

Samtidigt som arbetet på gården och studierna i skolan pågick blev jag länsmästare i diverse. friidrottsgrenar, sjöng i kyrkokör under Torwald Mellergård och spelade fiol i orkesterföreningen under Arnold Österlund.

Skrivandet började sent i livet (ca 50 år), men om man har arbetat med texter som operasångare och artist under 30 år så föll det sig väldigt naturlig att börja skriva själv, bara inspirationen och målet med skrivandet uppdagades.

Syftet med boken om Karolinska uniformer är att delge läsarna den information och kunskap som jag under 20 år samlat på mig i diverse arkiv med mera, samt att hjälpa de ”återskapare” (reenactors), forskare, regissörer med flera som behöver den informationen för att komma nära 1700-talets svenska armé. Jag har genom åren sett ett behov av den informationen, att få fram densamma i ljuset.

Innehållet i boken är strukturerat och presenterat på ett sådant sätt som jag själv skulle vilja se i en motsvarande bok om jag var läsaren. Det är också en intressant tid i Sveriges historia den handlar om, ”Stora nordiska kriget 1700–1721”. Som jämte är man marinerad i historier om Armfeldts armé och återtåget över fjällen 1718–19 och det är nog den ursprungliga orsaken till intresset som bara växt under mitt vuxna liv. Militärtjänstgöringen på Fältjägarregementet, kurser i historia vid Mitthögskolan, släktforskning och några år som hemvärnsman och medlem i historiska föreningar som återskapar diverse slag och händelser från tiden har också inspirerat mig att skriva boken. Några avsnitt i boken handlar även om militärmusiker och deras musik, vilket naturligtvis för en musiker är inspirerande att dyka ned i.

Framtida författardrömmar har jag, men jag har ännu inte bestämt riktningen, då mina hittills två böcker inte går att spinna vidare på, som romaner kanske låter göra sig. Men det finns projekt som spänner över att skriva en ny bygdebok (hemlig ort) och/eller en bok om klassisk sångteknik. Det är en kombination av vad man tycker saknas i bokaffären och vad som inspirerar författaren som avgör.

Idag bor jag i Uppsala och sjunger bland annat opera, konserter och kyrkomusik.

Tidigare har jag tillsammans med min salige bror och pappa gett ut boken om ”Börtnan – fiskebyn i fäbodriket” (2019).

Uppsala 7 juni 2022
Anders Larsson

Varukorg
Rulla till toppen