Hans E Andersson

Hans E Andersson är född i Lindesberg 1953. Växte upp i Skaraborg. Flyttade till Örebro i samband med utbildning. Utbildade mig till socionom och började direkt efter utbildningen på Socialjouren, där han stannade i 10–12 år. Han fick anställning på Länsstyrelsen som alkoholhandläggare i början på 1990-talet. När ansvaret för serveringstillstånd övertogs av kommunerna 1995 återgick han till kommunen. Hans engagemang i arbetet med alkohollagstiftningen ledde till att han startade KAF (Kommunal Alkoholhandläggares Förening) och blev den förste ordföranden för föreningen. I arbetet med serveringstillstånd utsattes Hans för två mordhot under ett halvår. Han valde då att avsluta mitt arbete i kommunen och startade Niagara Utbildning som från 1997 fram till nu bedriver utbildning, handledning och övrig konsultverksamhet för i första hand kommunerna. För några år sedan valde han att pensionera sig.

Hans E Anderssons relation till Jämtland/Härjedalen finns sedan tidigt 1970-tal, då han har släkt i Hede. 1996 träffade Hans sin fru som är född i Undersåker och som levt och varit verksam i östra Jämtland. Under pandemin förändrades deras liv och de kunde inte resa omkring som de tänkt, utan valde att köpa ett torp i Krångede, där Döda Fallet skrevs under några härliga sommarmånader.

När de köpte Pekkatorpet i Krångede passerade de Döda Fallet. Byn bredvid Krångede heter Döviken. Hans menar att det gav honm inspiration till att låta Dan åka upp till Jämtland för att lösa gåtan om liket i Döda Fallet. Efter att ha besökt Döda Fallet vid ett flertal tillfällen och såg han direkt att det passade väl för ett morddrama.

När Hans skriver tar han med sig sina erfarenheter och kunskaper från tidigare anställningar. I boken lyfter han bland annat in sina erfarenheter av kvinnors utsatthet när de lockats till Sverige med löfte om bland annat äktenskap. I boken Döda fallet belyser jag även männens kvinnosyn och hur de utnyttjar kvinnorna.

En annan bild som lyft in i boken är hur det är att möta den jämtländska dialekten och hur man som utböling kan bli utanför. Det är författarens egna personliga upplevelser vid möten med till exempel hustruns jämtländska vänner.

Författaren har tidigare skrivit fyra barnböcker som Olle Roos illustrerat. Läs mer på www.hansbok.se.

Varukorg
Rulla till toppen