SLUT I LAGER!
Nagur bibelteksta på jamtska

325 kr

Författare:
ISBN 91-88672-25-4

”Å Gud skapa mänishan å gjool som n avbild ta se själv. Te kær å kviin skapa n dom.

Nu finns valda delar av Bibeln på jämtskaFörst låter tanken kanske som ett skämt – Guds ord på dialekt? Men arbetet är ett mycket seriöst försök att omsorgsfullt överföra Bibelns budskap till jämtska. Och nu finns den alltså här – Nagur Bibelteksta på jamska – en skrift innehållande en jämtländsk översättning av bibeltexter från både Gamla och Nya testamentet.”

Slut i lager

Artikelnr: 101 Kategori:

”Å Gud skapa mänishan å gjool som n avbild ta se själv. Te kær å kviin skapa n dom.

Nu finns valda delar av Bibeln på jämtskaFörst låter tanken kanske som ett skämt – Guds ord på dialekt? Men arbetet är ett mycket seriöst försök att omsorgsfullt överföra Bibelns budskap till jämtska. Och nu finns den alltså här – Nagur Bibelteksta på jamska – en skrift innehållande en jämtländsk översättning av bibeltexter från både Gamla och Nya testamentet.

Jämtarna är ett folkslag som bär på en stark nationalkänsla, kanske starkare än man har i något annat svenskt landskap. De har en republik, en president, en egen flagga, och numera alltså även en egen bibelöversättning.
Idén till projektet kom först från Carl-Göran Ekerwald, som på ett seminarium om jämtskan menade att Bibeln är ett av de verk som måste finnas tillgängligt på jämtska. Att översätta hela Bibeln vore förstås en orimlighet, men en grupp på fem personer utsågs och inledde sitt arbete med att välja ut ett antal lämpliga bibeltexter. Ekerwald stod därefter för grundarbetet att föra över den grekiska grundtexten till fri svenska, innan arbetsgruppen sedan gjorde den slutliga översättningen till jämtska. Gruppen leddes av Berta Magnusson, som förklarar att deras arbete var efterlängtat.
– Jämtarna har ju alltid fått låta sig nöja med Bibeln på andras språk. Först var det prästernas latin, sedan var det danska och svenska.

Gruppen var väl medveten om att de stod inför en pionjärinsats. Det enda tidigare exemplet på något liknande är julevangeliet, som finns på orsamål, men i övrigt finns inga större stycken av Bibeln översatt till någon svensk dialekt. Precis som för alla bibelöversättare uppstod snart flera frågor i gruppen: Vilket av Jämtlands alla bygdemål skulle användas? Hur skulle man stava lokala ljud som inte finns i rikssvenskan? Till slut kom man överens om att varje översättare efter bästa förmåga skulle försöka överföra sitt eget bygdemål i skrift.
– Det gäller att använda ett adekvat ordval. Översättningen måste vara seriös, så det handlar inte om något skämtsamt bonnspråk, berättar Berta Magnusson.
Efter drygt fem års hårt arbete var slutprodukten klar – en skrift på drygt 200 sidor, samt en medföljande cd, där drygt hälften av texterna också finns inlästa. Och hur blev då resultatet? Ja, så här lyder exempelvis texten om människans skapelse från 1 Moseboken 1:26–27:
Å Gud saa: ’Lätt oss gjära når mänish, nager som e lik oss. Å dom ske rå öve fishn derri havan å över foglan pyne himmela, å öve tamdjura öve heile jola, å öve all de djur som kravl å rör se på jorn.´ Å Gud skapa mänishan å gjool som n avbild ta se själv. Te kær å kviin skapa n dom.
Eller Jesu kärleksbud i Joh 13:34: E nytt e bu gje je dekk: Dä ske äälsk varänner! Alles som je ha älske, så ske dä äälsk varänner.

Om språket verkar svårbegripligt för icke-jämtar, kan läsaren ha i åminnelse att jämtskan är en ganska komplicerad dialekt, som mer kan betecknas som ett eget språk. Jämtskans grammatik liknar i många stycken mer tyskan än svenskan – se exempelvis hur jorden kan heta både jola och jorn i exemplet ovan, beroende på i vilken form ordet står.
Översättningen har tryckts i 3000 exemplar och är utgiven av bokförlaget Jengel, som inriktar sig på jämtländsk litteratur.
– Nästan alla kyrkor i Jämtland har redan köpt in boken, berättar förlagsredaktör Torbjörn Junhov, som hoppas att den nya översättningen ska användas och läsas på många håll.
För den läsare som eventuellt finner bibelöversättningen för svårläst, har samma förlag praktiskt nog även gett ut Orlboka – en ordbok över jämtskan. Och med hjälp av denna kanske den jämtska Bibeln med tiden kan spridas och förstås av läsare från hela Sverige!”

Per J Ericson

Du kanske också gillar …

Varukorg
Rulla till toppen