Tips på hur du kan finansiera ditt bokprojekt

Finansiering 
Här kommer några tips på hur du kan gå tillväga för att finansiera/lyckas med ditt bokprojekt.