Vill du ge ut en bok?

Har du en berättelse eller något du vill dela med dig av? Då kan du ha hamnat rätt! Vår ambition är att vara en uppskattad kugge mellan författaren och bokens marknad.

Det finns flera olika delar att ta hänsyn till i ett bokprojekt. Vi hjälper dig gärna med det som just du behöver!

1. Fram till tryckfärdigt manus
• Omfångsberäkning av manus
• Produktionskalkyl med offert
• Bearbetning av text (språkgranskning och korrekturläsning)
• Bearbetning av bilder (bildrättigheter, bildbehandling)
Läs mer i vår Materialspecifikation för bokproduktion
• Layout och sättning av inlaga och omslag
• Produktions
• ISBN-märkning

2. Tryck
• Kvalitet på inlaga och omslag
• Upplagans storlek
• Offert från tryckeri
• Tryckfärdiga filer till tryckeriet
• Filer till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

3. Marknadsföring och försäljning
• Pliktexemplar
• PR-arbete, utskick av recensionsexemplar
• Marknadsföringsmaterial,annonser, säljblad, m m
• Registrering hos Bokinfo och BTJ för bokhandlare och bibliotek
• Försäljning via hemsida och marknader

4. Lager och distribution
• Uppvärmt lager
• Distribution och avtal med distributörer
• Fakturering till kund
• Avtal med återförsäljare
• Försäljningsstatistik

5. Finansiering
Här kommer några tips på hur du kan gå till väga för att finansiera ditt bokprojekt.
• Förhandsbokningar via hemsida, vänner, Facebook, osv
• Sponsring från företag, exempel på motprestation ”annons” eller omnämnande i boken
• Stiftelser och fonder, läs mer i ”boktugg”
• Stöttning via crowdfunding tex, www.kickstarter.com (kostar upp till 8% av insamlade medel om projektet går i lås)