Separatorn

Pris: 295:-
ISBN 9789188672537


En berättelse om människor och miljöer i Östersund och i Lappmarken i början av 1900-talet
Filip har misslyckats med sina studier och försörjer sig som agent för en firma som säljer mjölkseparatorer....