Om Jengel

JENGEL är ett bokförlag med inriktning på jemtlandica. Vi ger främst ut alster av eller om Jämtar och Härjedalingar. Verksamheten tog sin form 1992, då Torbjörn Junhov grundade det som med tiden skulle bli känt som JENGEL Förlag AB.
2005 köptes företaget av, till lika delar, Thomas Björklund och Håkan Reinklou med familjer.
Från och med 2017-01-01 ägs och drivs förlaget av Lise-Lotte Jonsson och Camilla Olsson till lika delar.

Vår gemensamma ambition är att vara en uppskattad kugge mellan författare och bokens marknad!