Manus

Har du en berättelse som du vill dela med andra? Då kan du ha hamnat rätt! Vi tar gärna emot ditt manuskript och uppskattar att du tar hänsyn till följande råd när du skickar in det till oss.

  • Skicka hela manuskript, inte brottstycken eller enstaka kapitel.
  • Bifoga ett följebrev med en kort beskrivning av dig själv och en kort sammanfattning av manuskriptet (mer om detta nedan).
  • Manuskriptet skall vara skrivet på dator, vi tar inte emot handskrivna manuskript.
  • Använd gärna teckenstorlek 12 punkter och ett läsvänligt typsnitt (t.ex. Times New Roman). Ladda gärna ned och använd Manus-mall till ditt manuskript.
  • Var noga med att uppge e-post, telefonnummer, namn och adress.
  • Skicka en utskrift av manuset till Jengel AB, Odensalagatan 39 D, 831 47 Östersund. (Önskar du manuset i retur bifoga ett frankerat kuvert med din returadress)
  • Skicka slutligen manuset som word-fil till info@jengel.se.

Följebrev – vad ska man tänka på?

Följebrevet är en kort beskrivning av dig själv och varför du skrivit ditt manuskript. Ta chansen att framstå som den författare du faktiskt är! Kort sammanfattning av manuskriptet innebär att du försöker skriva en ”baksidestext” till din bok. Var saklig, men ansträng dig för att verkligen skapa ett intresse. Lägg gärna lite extra tid på detta.

Vad händer sen?

När du skickat in ditt manuskript får du en bekräftelse via e-post att vi tagit emot det.
Vi läser manuskript och skickar personliga svar och kommentarer på det så fort vi hinner.
Dessvärre har vi ingen möjlighet att ge några utförliga kommentarer till de manuskript som vi avböjer för utgivning.

Behöver du hjälp med att spökskriva något går det bra att kontakta oss info@jengel.se